plugg_900318_front_page3
peter_citat2

Välkommen till Automation Center

En mängd aktiviteter genomförs i centret och därigenom erhåller vi ett stort antal besökare årligen. På så sätt ger vi våra medlemmar bra marknadsexponering och goda affärsmöjligheter. Vi försöker också vara en länk mellan näringsliv och akademi och så att god kompetensförsörjning för våra medlemmar möjliggörs.
Kalender
hitta_hit5parkannonserse2jobbshop3
#inlineditbutton